O mnie

Nazywam się Danuta Niemkiewicz - jestem lekarzem medycyny. Ukończyłam Œląską Akademię Medyczną w Katowicach. Po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, rozpoczęłam pracę jako ordynator Oddziału Rehabilitacji Medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.Œw.Barbary w Sosnowcu. Oddział ten prowadziłam przez okres 22 lat z wielkim sukcesem. Generalnie w Oddziale byli rehabilitowani głównie pacjenci z powodu uszkodzenia narządu ruchu - ale przyczyny niesprawnoŚci były bardzo różne, poczynając od lekkich zwyrodnieniowych, czy pourazowych problemów ortopedycznych, a kończąc na ciężkich uszkodzeniach centralnego i obwodowego układu nerwowego z różnych przyczyn.

Rehabilitacja, to interdyscyplinarna dziedzina medycyny. A więc chcąc dobrze leczyć i rehabilitować pacjentów z wykorzystaniem wszystkich możliwoŚci -należy organizm ludzki traktować jako całoŚć - bez podziału na poszczególne tkanki czy narządy.

Moje poszukiwania, doprowadziły mnie na trop Medycyny Chińskiej, która tak właŚnie traktuje człowieka. Pragnąc więc umożliwić moim pacjentom wykorzystanie wszelkich szans - zainteresowałam się głębiej tą dziedziną medycyny. Ukończyłam kurs akupunktury u prof. Zbigniewa Garnuszewskiego – ojca polskiej akupunktury w Centrum Akupunktury w Warszawie. Zdobyte tam umiejętnoŚci wykorzystywałam przez wiele lat, lecząc swoich pacjentów nie tylko w oddziale szpitalnym, ale także w moim gabinecie, który istnieje już od 10 lat.

Niejednokrotnie, miałam możliwoŚć stwierdzenia niesamowitej skutecznoŚci tej metody, nawet na poziomie podstawowym. Zrozumiałam, że Tradycyjna Medycyna Chińska, to cały system bardzo bogatej i uporządkowanej wiedzy, dający wiele możliwoŚci zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych, wykorzystując w terapii, nie tylko akupunkturę, ale również ziołolecznictwo, dietę, ćwiczenia, zdrowy tryb życia, emocje itd. Skłoniło mnie to więc do podjęcia decyzji o pogłębieniu wiedzy w tej dziedzinie, poprzez udział w licznych kursach w zakresie medycyny naturalnej.

Obecnie kontynuuję szkolenie na 4-letnim kursie Chińskiej Diagnostyki Różnicowej organizowanym przez francusko-niemiecki Avicenna Institut. Wykłady prowadzone są przez wybitnego praktyka w tej dziedzinie-Clauda Diolosę. Ponadto, regularnie dokształcam się w OŚrodku Compleo-Terapie Naturalne w Katowicach.

W ubiegłym roku rozpoczęłam studia specjalizacyjne w zakresie Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej, ponieważ ta nowa specjalnoŚć lekarska wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI wieku, w swoich założeniach ma bardzo wiele wspólnego z Tradycyjną Medycyną Chińską. Jest to pierwsza polska edycja kursu, który jest prowadzony przez dr Therry Herthoga - Prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Prewencyjnej i Przeciwstarzeniowej. Kurs ten będzie zakończony uzyskaniem międzynarodowej specjalizacji w tej dziedzinie.